برنامه بر اساس شاخص های بدنی افراد

برنامه بر اساس شاخص های بدنی افراد

داشتن یک پرونده تناسب افراد برای متخصصین به منطور ارائه خدمات تخصصی و هماهنگ با ویژگی های هر فرد ، الزامیست ،در سورن شما میتواند رایگان از شرایط تناسب اندام خود مطلع شوید و با وارد کردن اطالعات بدنی خود ،نرم افزار منحصر به فرد طراحی شده در سیستم سورن ، اطالعات آنتروپومتریک و شاخص های بدنی را در اختیار شما قرار می دهد .

در سورن ثبت نام کنید و بعد از ورود به پنل کاربری خود ،اطلاعات اندام خود را طبق راهنمایی ذکر شده وارد کنید و این پرونده را برای سورن ارسال کنید تا مربیان بر اساس آن خدمات ویژه شما را در اختیارتان قرار دهند .

  دریافت برنامه

  سورن سنتر مربی آنلاین شما …
  با بهره گیری از مربیان و متخصصان و با توجه به ویژگیهای بدنی هر کاربر، برنامه ای منعطف، اجرایی و متناسب با محیطی که کاربر در نظر دارد، تدوین و ارائه می کنیم. در اجرای برنامه تنها نخواهید بود، همواره حمایت و پیگیری مستمر مربی و تیم پشتیبان متخصص را با انرژی و انگیزه خواهید داشت.

  آدرس:

  اصفهان، خیابان کاشانی

  شماره تماس:

  989331041004+

  ایمیل:

  info@sorencenter.com

  سبد خرید