برنامه تمرین در خانه

برنامه تمرین در خانه

هرچقدر در دنیای مدرن و عصر جدید قدم میگذاریم ، زمان ، ارز ش خود را بیشتر نشان می دهد .و با بیشتر شدن سطح فعالیت
های روزانه و استرس های ناشی از آن و در نتیجه فقر حرکتی ،باید با پدیده ای مانند ورزش ،انرژی روزانه خود را برای روز
بعد بدست آوریم ،ولی محدودیت زمانی و چالش هایی از جمله ترافیک و یا وظایف منزل و خانه داری توسط بانوان ،دسترسی به
محیط های ورزشی را سخت تر میکند .
اما میشود با سورن ، از یک باشگاه تمرینی بر اساس متد علمی ،در خانه ، بهره برد !!!
برنامه تمرینی منظم سورن با استفاده از ویژگی های منزل ، برای افرادی طراحی میگردد که با محدودیت های زمانی و مکانی ،
برای دسترسی به باشگاههای تمرینی مواجه هستند .
ویژگی تمرین در منزل ،در باشگاه مجازی سورن فراهم آمده و مربیان سورن طبق درخواست شما ،برنامه را در اختیارتان قرار
میدهند.

  دریافت برنامه

  سورن سنتر مربی آنلاین شما …
  با بهره گیری از مربیان و متخصصان و با توجه به ویژگیهای بدنی هر کاربر، برنامه ای منعطف، اجرایی و متناسب با محیطی که کاربر در نظر دارد، تدوین و ارائه می کنیم. در اجرای برنامه تنها نخواهید بود، همواره حمایت و پیگیری مستمر مربی و تیم پشتیبان متخصص را با انرژی و انگیزه خواهید داشت.

  آدرس:

  اصفهان، خیابان کاشانی

  شماره تماس:

  989331041004+

  ایمیل:

  info@sorencenter.com

  سبد خرید